menu

Kai-koma-ga-take

  1. [Mt. Kaikoma] A very cool mountain in the Southern Alps of Japan

    Mt. Kaikoma or Kai-koma-ga-take is located in the…

PAGE TOP